Zaman Yang Dit4kuti Nabi Muhammad SAW. Ternyata Zaman Tersebut Sedang Terjadi

Inilah Zaman yang Ditakuti Nabi Muhammad SAW. Ternyata Zaman Tersebut Sedang Terjadi

Untuk renungan bersama mengenai keadaan akhir zaman dan tanda­tanda ki4m4t Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Jika ada seseorang berkata, banyak orang telah r0sak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling r0sak di antara mereka” (HR Muslim)

Ahli Ibadah Yang Jahil Dan Ulama Yang Fasik

Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan ada pada akhir zaman rahib yang j4hil dan ulama yang f4sik” (HR Ibnu Ady)

Menjual Agama Kerana Dunia

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan keluar pada akhir zaman orang ­orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di depan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing (berpura ­pura zvhud dari dunia) untuk mendapatkan simpati masyar4kat, dan kata mereka lebih manis dari gula.

Padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah SWT berfirman kepada mereka “Apakah kamu tert1pu dengan kelembutanKu? Ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaKu? Demi kebesaranKu, Aku bersvmpah akan menurunkan suatu f1tn4h yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim (cendekiawan) pun akan menjadi bingung “(HR Tirmidzi)

Pendvsta dan Pengkh1anat

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan datang kepada manusia tahun ­tahun yang penuh dengan t1pu daya. Pada waktu itu si pendvsta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dvsta. Pengkh1anat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkh1anat. Dan yang berkesempatan berbicara (mencuba memperbaiki) hanyalah golongan “Ruw4ibidhah”. Sahabat bertanya “Apakah Ruw4ibidhah itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab “Orang kerd1l, h1na, dan tidak mengetahui bagaimana mengurus orang yang banyak” (HR Ibnu Majah)

Kef4sikan Bermaharajalela

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui f1tn4h (ujian berat) seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi k4fir, atau seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi k4fir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia “(HR Muslim)

Penindasan Terhadap Umat Islam

Dari Tsauban radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa ­bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelap4ran mengerumuni bekas hidangan mereka” Maka salah seorang sahabat bertanya “Apakah kerana kami sedikit pada hari itu?” Nabi SAW menjawab “Bahkan kamu pada hari itu terlalu banyak, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musvh­musvh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu peny4kit ‘wahan’. Seorang sahabat bertanya “Apakah ‘wahan’ itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab “Cinta dunia dan t4kut m4ti” (HR Abu Daud)

Islam Hanya Tinggal Nama

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW “Telah hampir tiba suatu zaman, di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al ­Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid­ masjid mereka indah, tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat jahat makhluk yang ada di bawah langit. Dari merekalah keluar f1tn4h, dan kepada mereka jua f1tn4h itu akan kembali “(HR AlBaihaqi)

Budaya Yahudi Dan Nasrani

Dari Abu Sa’id Al­Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Kamu akan mengikuti jejak umat­ umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang bi4wak sekalipun kamu akan mengikuti mereka” Sahabat bertanya “Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuan maksudkan?

“Nabi SAW menjawab” Siapa lagi? “(HR Muslim)

Ulama Tidak Dipedulikan

Dari Sahl bin Saad as­Sa ‘idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Ya Allah! Janganlah Engkau menemukan aku dan mudah ­mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka

seperti hati orang Ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab “(HR Ahmad)

Ulama Agama Semakin Berkurang

Dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mencabut (menghilangkan) ilmu dengan sekaligus dari manusia. Tetapi Allah SWT menghilangkan ilmu agama dengan mem4tikan para ulama. Apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang ­orang j4hil sebagai pemimpinnya. Ketika pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka ses4t dan menyes4tkan orang lain”(HR Muslim)

Golongan Anti Hadits

Dari Miqdam bin Ma’dikariba radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Hampir tiba suatu zaman di mana seorang pria yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadisku maka dia berkata” Pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Allah saja. Apa yang dihalalkan oleh Al­Quran kami halalkan. Dan apa yang ia h4ramkan kami h4ramkan “(Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya)” Padahal apa yang dilarang Rasulullah SAW itu samalah hukvmnya dengan apa yang dih4ramkan Allah SWT “(HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Berbangga-­bangga Dengan Masjid

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Tidak terjadi hari ki4m4t hingga umatku bermegah-megah dengan bangunan masjid” (HR Abu Daud).

Tak Ada Imam Untuk Sholat Berjamaah

Dari Salamah binti al­Hurr radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Akan datang suatu zaman, pada waktu itu orang banyak berdiri tegak beberapa lama, karena mereka tidak mendapatkan orang yang dapat mengimami mereka shalat” (HR Ibnu Majah)

peny4kit Umat Islam Masa Kini

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Umatku akan ditimpa peny4kit ­peny4kit yang pernah menimpa umat­umat terdahulu” Sahabat bertanya “Apakah peny4kit­ peny4kit umat­umat terdahulu itu?” Nabi SAW menjawab “peny4kit ­peny4kit itu adalah,

1.Terlalu s0mb0ng ,

2.Terlalu mewah,

3.Mengumpulkan harta sebanyak mungkin,

4.T1pu men1pu dalam merebut harta benda dunia,

5.Saling mem4rahi,

6.Dengk1 mendengk1 sehingga menjadi z4lim menz4limi “(HR Hakim)

per4ngkap R1ba

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan tiba suatu zaman, tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta r1ba. Kalau dia tidak memakannya secara langsung, dia akan terkena debunya “(HR Ibnu Majah)

Manusia Tak Peduli Tentang Sumber Pendapatannya

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah saw, “Akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal atau pun h1ram” (Riwayat Muslim)

Banyaknya Sumber Mineral

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan “Pada suatu saat dibawa ke hadapan Rasulullah SAW sepotong emas. Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tambang (galian) mereka. Maka sahabat berkata “Wahai Rasulullah! Emas ini adalah hasil tambang kita “Lalu Nabi SAW menjawab” Nanti kamu akan menemukan banyak galian­galian, dan yang akan mengelolanya adalah orangorang yang j4hat “(HR Baihaqi)

Merebaknya Khamar

Dari Abu Malik Al­Asy’ari radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku yang meminum khamar dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sambil diiringi dengan alunan musik dan suara biduanita. Allah SWT akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan Allah SWT akan mengubah mereka menjadi ker4 atau b4bi “(HR Ibnu

Majah)

Mar4knya Perz1naan

Dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata “Aku akan menceritakan kepada kamu sebuah Hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Di antara tanda ki4m4t adalah sedikit ilmu, banyak ketidaktahuan, banyak perz1naan, banyak kaum perempuan dan sedikit kaum pria, sehingga nanti orang akan mengurus lima puluh orang perempuan” (HR Bukhari Muslim)

Berpakaian Tapi Tel4anjang

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni ner4ka, keduanya belum pernah aku melihat mereka.

Pertama, golongan (penguasa) yang memiliki cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang.

Kedua, perempuan yang berpakaian tapi tel4njang, lenggang ­lenggok sewaktu berjalan, mengayun­ayunkan bahu. Kepala mereka bagaikan punuk (belakang unta).

Kedua golongan ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan dapat mencium bau harumnya. Sesungguhnya keharuman surga itu akan menghirup dari jar4k perjalanan yang sangat jauh (HR Muslim)

Perilaku Manusia Masa Kini

Dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda” Tidak akan terjadi hari ki4m4t sehingga seorang anak menjadi alasan kem4rahan (bagi orang tuanya), hujan akan menjadi panas, akan bertambah banyak orang yang terc3la dan akan berkurang orang yang baik, anak­anak menjadi berani melawan orang tua, dan orang yang jahat berani melawan orang-­orang baik “(HR Thabrani)

Anak Menjadi Majikan atau Tuan Ibunya

Dari Umar bin al­Khattab radhiyallahu anhu. (Dalam sebuah hadis yang panjang), … kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW “Maka kabarkan kepadaku tentang hari ki4m4t?” Lalu Nabi SAW menjawab, “Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya” Maka Jibril berkata “Kalau begitu coba kabarkan kepadaku tandatandanya “maka Nabi SAW menjawab” Bahwa hamba akan melahirkan tuannya dan engkau melihat orang berjalan tanpa sepatu dan orang yang bertelanjang lagi m1skin yang hanya menggembala kambing itu berlomba­lomba untuk membuat bangunan “(Riwayat Muslim)

Peper4ngan Demi peper4ngan

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda “Hari ki4m4t tidak akan terjadi sehingga harta benda berlimpah dan timbul banyak f1tn4h dan sering terjadi” al­Harj “. Sahabat bertanya “Apakah al­Harj itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab “per4ng, per4ng, per4ng” Beliau mengucapkannya tiga kali. (HR Ibnu Majah)

per4ng Di Sekitar Sungai Eufrat (Irak) Karena Berebut Kekayaan

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Tidak terjadi hari ki4m4t sehingga Sungai Eufrat (Sungai Efrat, Irak) menjadi surut airnya sehingga tampak sebuah gunung dari emas. Banyak orang yang tewas karena merebutnya. Maka terbvnvhlah sembilan puluh sembilan dari seratus orang yang berper4ng. Dan masing­masing yang terlibat berkata “Mudahmudahan akulah orang yang selamat itu” Di dalam riwayat lain disebutkan “Sudah dekat suatu masa di mana Sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu tampak perbendaharaan dari emas, maka siapa saja yang hadir di situ janganlah dia mengambil sesuatu pun dari harta tersebut “(HR Bukhari Muslim)

[Ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa kata emas di dalam Hadis ini sebenarnya minyak]

Waktu Terasa Pendek

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Tidak akan terjadi ki4m4t sehingga waktu terasa pendek, maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti satu jam dan satu jam dirasakan seperti satu kilatan api” (HR Tirmidzi)

Hilangnya Sifat Amanah

Dari Huzaifah bin Al­Yaman radhiyallahu anhu. Katanya, … “Kemudian jadilah orang berjual beli, maka hampir saja tidak ada seorang pun yang suka menunaikan amanah, sehingga dikatakan orang bahwasanya di kalangan Bani Fulan (di desa tertentu) itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah, sangat terpercaya dan publik mengatakan “Alangkah tekunnya dia dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya. Padahal di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi. “(HR Bukhari & Muslim).

Islam Akan Pudar Secara Perlahan

Dari Huzaifah bin al­Yaman radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Islam akan lenyap seperti hilangnya pola pada pakaian, sehingga orang tidak mengerti apakah yang dimaksudkan dengan puasa, apakah yang dimaksud dengan shalat, apakah yang dimaksud dengan nusuk (ibadah), dan apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. Al­Quran akan hilang semuanya pada suatu malam, maka tidak ada yang tertinggal di permukaan bumi ini darinya walaupun hanya satu ayat. Sesungguhnya yang ada hanya beberapa kelompok manusia, di antaranya orang tua, pria dan perempuan. Mereka hanya dapat berkata, Kami sempat menemui nenek moyang kami mengucapkan kalimat LAILAHAILLALLAH, lalu kami pun mengucapkannya juga ” (HR Ibnu Majah)

Kapan Akan Terjadi Kehancuran?

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan “Pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang berada dalam suatu acara dan berbicara dengan orang yang hadir, tiba­tiba datang seorang A’rabi (Arab Badui) lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW” Kapan akan terjadi hari ki4m4t? “Nabi SAW terus saja berbicara. Sebagian yang hadir berkata “Beliau (Nabi SAW) mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya” Sementara yang lain mengatakan “Sesungguhnya ia tidak mendengar pertanyaan itu” Sehingga ketika Nabi SAW selesai berbicara, beliau bersabda “Di mana orang yang bertanya tentang hari ki4m4t tadi? “Lalu Arab Badui itu menyahut” Ya! Saya wahai Rasulullah “Maka Nabi SAW bersabda” Apabila amanah telah disia­siakan maka tunggulah hari ki4m4t “Arab Badui itu bertanya pula,” Apa yang dimaksud dengan menyia­nyiakan amanah itu? “Nabi SAW menjawab” Bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari ki4m4t “(HR Bukhari)

Kebin4saan Umat Islam

Dari Ummul Mukminin, Zainab binti Jahsy (istri Rasulullah SAW), beliau berkata, “(Pada suatu hari) Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, LAILAHAILLALLAH, celaka (binasa) bagi bangsa Arab dari kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Yakjud dan Makjud seperti ini “, dan Baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya (Zainab binti Jahsy) lalu bertanya “Ya Rasulullah! Apakah kami akan bin4sa sedangkan di kalangan kami masih ada orang­orang yang saleh? “Lalu Nabi SAW bersabda” Ya, jikalau kej4hatan sudah terlalu banyak “(Riwayat Bukhari & Muslim)

Penyebab Kebin4saan Seseorang

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, kecuali ketika dia lari membawanya dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu gua ke gua yang lain. Maka ketika zaman itu telah tiba, segala sumber pendapatan tidak dapat diperoleh kecuali dengan melakukan sesuatu yang menyebabkan kemvrkaan Allah SWT. Bila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah karena memenuhi kehendak istri dan anak­anaknya. Kalau dia tidak memiliki istri dan anak, maka kecel4kaan menimpanya karena memenuhi kehendak orang tuanya. Dan jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kecel4kaan menimpanya karena mengikuti kehendak keluarganya atau karena mengikuti kehendak tetangganya “Sahabat bertanya” Wahai Rasulullah SAW, apakah maksud perkataan engkau itu? “Nabi SAW menjawab” Mereka akan mengh1nanya dengan kesempitan hidupnya. Maka ketika itu sesungguhnya dia telah menceburkan dirinya ke jurang­jurang kebin4saan yang akan menghancurkan dirinya “(HR Baihaqi)

Perselisihan yang Banyak

Dari Abi Nijih ‘Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata “Telah menyarankan kami Rasulullah SAW akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan meneteskan air kami ketika mendengarnya, lalu kami berkata, Ya Rasulullah! Seolah­olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berikanlah pesanan kepada kami “Beliau pun bersabda” Aku berwasiat akan kamu supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekali pun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya orang yang panjang umurnya dari kamu pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar Rasyidin Al Mahdiyin (Khalifah­khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah­sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah hal­hal yang baru (bid’ah ) yang diada­adakan, karena sesungguhnya setiap bid’ah itu adalah ses4t “(Riwayat Abu Daud dan Tirmizi)

Golongan yang Selamat

Dari ‘Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Umat Yahudi telah terpecah­belah menjadi tujuh puluh satu golongan, maka hanya satu golongan saja yang masuk surge dan yang tujuh puluh akan masuk ner4ka. Umat Nasrani terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, maka tujuh puluh satu golongan masuk ner4ka dan hanya satu golongan saja yang masuk surga. Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaanNya, umatku akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, hanya satu golongan saja yang masuk surga dan tujuh puluh dua akan masuk ner4ka. Sahabat bertanya “Golongan mana yang aman?” Nabi SAW menjawab “Mereka adalah jamaah” (HR Ibnu Majah)

Islam Menjadi Asing

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Bersabda Rasulullah SAW “Islam mulai berkembang dalam keadaan asing. Dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang­orang yang asing “(HR Muslim)

Orang yang Beriman Laksana Memegang Bara Api

Anas radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW bersabda “Akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api. (HR Tarmizi)

Kesusahan Itu Lebih Baik Dari Kesenangan

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu “Bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid. Tiba­tiba datang Mus’ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan tidak ada di badannya kecuali hanya selembar selendang yang ditambal dengan kulit. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepadanya. Baginda menangis dan meneteskan air mata karena mengenangkan kemewahan Mus’ab ketika berada di Mekah dahulu (karena sangat dimanjakan oleh ibunya), dan karena memandang nasib Mus’ab sekarang (ketika berada di Madinah sebagai seorang Muhajirin yang men1ngg4lkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah ). Kemudian NabiMuhammad SAW bersabda “Bagaimana keadaan kamu pada suatu hari nanti, pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi pada malam hari dengan pakaian yang lain pula. Dan ketika diberikan satu hidangan, ditempatkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi (menghias) rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Ka’bah? “Maka jawab sahabat” Wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami pada waktu itu lebih baik dari kondisi kami pada hari ini. Kami akan memberikan perhatian penuh kepada masalah ibadah saja dan tidak bersusah payah lagi untuk mencari rezeki “Lalu Nabi SAW bersabda” Tidak! Kondisi kamu hari ini adalah lebih baik dari keadaan kamu pada hari itu “(HR Tirmidzi)

Golongan yang Selalu Menang

Dari Mughirah bin Syu’bah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Selalu di antara umatku ada golongan yang selalu menang (dalam perjuangan mereka), sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki Allah SWT. Mereka senantiasa menang.

Dah Baca, Sila  Komen Dan Share Ya. Jangan Lupa Sertai Group Kami Sokong Ustaz Ebit Lew. Klik Sini..
Terima Kasih

sumber : dakwahtv