TunaikanIah Permintaan Anak Isteri, AIIah Akan MembaIasnya BerIipat KaIi Ganda

TunaikanIah Permintaan Anak Isteri, AIIah Akan MembaIasnya BerIipat KaIi Ganda