Tak Mahu Pokok Layu Sebab Tak Sempat Siram. Ni Caranya, Letak Besen Je! 3

Tak Mahu Pokok Layu Sebab Tak Sempat Siram. Ni Caranya, Letak Besen Je! 3