Sedara Mara Atau Fakir Miskin, Yang Mana Patut Diutamakan Dalam Sedekah

Sedara Mara Atau Fakir Miskin, Yang Mana Patut Diutamakan Dalam Sedekah