Peringatan Buat Para Suami, Nafkah Untuk Isteri Tidak Termasuk Keperluan Barang Dapur Sahaja.

Peringatan Buat Para Suami, Nafkah Untuk Isteri Tidak Termasuk Keperluan Barang Dapur Sahaja.