Mengangkat Takbir Ketika Rukuk Dan I’tidal, Adakah Diwajibkan

Mengangkat Takbir Ketika Rukuk Dan I’tidal, Adakah Diwajibkan