Kisah kemunculan Dajjal dan kehidupan d4jjal, Musuh Yang Pasti Tiba

Kisah kemunculan d4jj4l dan kehidupan d4jj4l, musvh Yang Pasti Tiba | Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabat, dan kebanyakan isi khutbah baginda selalu menceritakan tentang d4jj4l supaya berhati-hati.

Baginda bersabda: “Sungguh, semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada f1tn4h yang lebih besar dari d4jj4l, dan tidak ada satu Nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan dia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai f1tn4h d4jj4l.

Sedangkan aku adalah Nabi yang paling akhir dan kamu juga umat yang paling akhir, maka tidak dapat dielakkan lagi bahawa d4jj4l akan keluar di tengah-tengah kalian.

Sekiranya dia keluar, sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka aku adalah pembela setiap orang Muslim.

Namun jika dia keluar setelah (kem4tian)ku, maka tiap-tiap kalian adalah penyelamat bagi d1rinya send1ri, dan Allah sebagai penggantiku dalam menyelamatkan setiap Muslim.

SEBELUM MUNCUL d4jj4l

Tiga tahun sebelum munculnya d4jj4l adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang terlalu teruk.

Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya.

Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan dua pertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan dua pertiga dari tumbuh-tumbuhannya.

Kemudian di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak menitiskan setitis air pun dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya,

Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh dan semua bin4t4ng yang berkuku akan m4ti, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah.

Kemudian para sahabat bertanya: “Dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu?” Baginda menjawab: “Tahlil, takbir dan tahmid akan sama ertinya bagi mereka dengan makanan.”

KEMUNCULAN d4jj4l DAN SIFATNYA

Sesungguhnya dia akan keluar dari suatu cel4h yang terletak antara Syam dan Iraq.

Lalu dia akan berbuat kerosakan di sebelah k1ri dan kanannya. Wahai hamba Allah, wahai para manusia, teguhkanlah d1ri kalian,

Kerana aku akan menerangkan sifat-sifatnya yang belum pernah diterangkan oleh seorang Nabi pun sebelumku.

Pertama kali dia akan mendakwa d1rinya dengan mengatakan: ‘Aku adalah seorang Nabi’, padahal tidak ada Nabi setelahku.

Kemudian dia juga akan mendakwa d1rinya dengan mengatakan: ‘Aku adalah Rabb kalian’, sedangkan kalian tidak akan boleh melihat Allah kecuali setelah kalian men1ngg4l.

Dan dia hanya memiliki sebelah mata dan matanya menonjol, padahal Allah tidaklah bersifat begitu.

Rambutnya ikal dan di antara kedua matanya tertvlis ‘k4f1r’ yang hanya dapat dibaca oleh setiap Muslim baik yang dapat menulis mahupun yang tidak dapat menulis.

Siapa pun di antara kalian yang melihatnya hendaklah membaca permulaan surah Al-Kahfi.

KEHIDUPAN d4jj4l

Sesungguhnya hari-harinya (d4jj4l hidup) ialah selama empat puluh hari, sehari bagaikan setahun, dan sehari berikutnya seperti sebulan, dan sehari berikutnya seperti seminggu dan baki hari-hari tersebut seperti hari-hari biasa.

Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana menurut tuan tentang satu hari yang seperti satu tahun, cukupkah bagi kami solat sehari?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Tidak, tapi perkirakanlah ukurannya.”

HARI PEMBERSIHAN

Sungguh, tidak ada satu negeri pun di muka bumi ini yang tidak dimasuki dan dikuasai oleh d4jj4l kecuali Makkah dan Madinah.

Dia akan memanjat dan menetap di atas bukit Habsyi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya: ‘Adakah kalian melihat istana putih itu? Itulah masjid Muhammad’.

Kemudian d4jj4l akan cuba mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut. Tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang terhunus.

Dan d4jj4l akan sampai ke tanah lapang al-Jurf dan membuat khemah.

Kemudian dia memukul-mukul perkhemahan, kubah beserta tempat-tempat duduknya,

Dengan itu Madinah akan bergegar sebanyak tiga kali dan orang-orang mun4f1k lelaki dan wanita serta orang-orang f4s1k lelaki dan wanita akan keluar untuk menyertai d4jj4l.

Golongan yang paling banyak keluar untuk menuju kepadanya ialah dari kalangan kaum wanita, sehingga seorang laki-laki akan kembali menemui isterinya, ibu, anak perempuan,

Saudara perempuan dan kepada makciknya untuk mengikat mereka dengan tali kerana khuatir mereka akan keluar menuju kepadanya (d4jj4l).

Kota Madinah pun terbebas dari orang-orang keji sebagaimana alatan besi menghilangkan karat pada besi, dan hari itu disebut dengan hari pembersihan.

f1tn4h d4jj4l

Di antara f1tn4h-f1tn4hnya adalah bersamanya ada syurga dan ner4ka, namun pada hakikatnya ner4kanya adalah syurga dan syurganya adalah ner4ka.

Barangsiapa mendapatkan ujian dengan ner4kanya, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia membaca ayat di awal-awal surah Al-Kahfi.

Dan di antara f1tn4hnya juga adalah dia akan berkata kepada seorang Arab: ‘Fikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah m4ti, apakah kamu akan bersaksi bahawa aku adalah Rabbmu?’

Laki-laki Arab tersebut menjawab: ‘Ya.’ Kemudian muncullah sy4it4n yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya, maka keduanya berkata: ‘Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu.’

d4jj4l akan datang pada suatu tanah yang tandus di Madinah (untuk memasuki Madinah) padahal dia dih4ramkan untuk memasuki pintu-pintu gerbang Madinah.

Maka pada hari itu keluarlah seorang laki-laki yang merupakan salah seorang manusia terbaik menghalangnya seraya berkata:

“Aku bersaksi bahawa kamu adalah d4jj4l yang pernah diceritakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Maka d4jj4l berkata:

“Bagaimana sikap kalian (pengikut d4jj4l) jika aku membvnvh orang ini lalu aku menghidupkannya kembali, apakah kalian masih meragukan kemampuanku?”

Mereka (pengikut) menjawab: “Tidak.” Maka d4jj4l membvnvh dengan memotong laki-laki itu dengan gergaji kepada dua bahagian. Kemudian d4jj4l berkata (kepada pengikutnya):

“Lihatlah oleh kalian kepada hambaku ini, sesungguhnya aku akan membangkitkannya, lalu dia akan mendakwa bahawa Rabbnya adalah selain aku.”

Lalu d4jj4l menghidupkannya kembali (dengan izin Allah), maka laki-laki itu berkata: “Demi Allah, tidaklah aku sama sekali lebih yakin dari pada d1riku pada hari ini bahawa sesungguhnya kamu adalah d4jj4l.”

Maka d4jj4l berkata: “Aku akan membvnvhnya lagi.” Maka d4jj4l tidak dapat untuk menguasainya lagi. Laki-laki itu adalah dari (antara) umatku yang mendapatkan darjat yang tinggi di syurga.

Dan termasuk dari f1tn4hnya (d4jj4l) adalah memerintahkan langit supaya menurunkan air hujan, maka turunlah hujan,

Dan memerintahkan bumi supaya menumbuhkan tumbuhannya, maka bumi pun menumbuhkan tumbuhannya.

Termasuk dari f1tn4hnya adalah dia melintasi suatu negeri, namun penduduknya mendustakannya, maka tidak satu bin4t4ng ternak pun yang tertinggal melainkan semuanya akan binasa.

Dan di antara f1tn4h-f1tn4hnya adalah bahawa dia akan melintasi suatu negeri, kemudian penduduknya membenarkannya, maka dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan,

Maka turunlah hujan dan dia memerintahkan bumi supaya menumbuhkan tumbuhannya, maka tumbuhlah tumbuhannya.

Sehingga bin4t4ng pada saat itu menjadi lebih besar dan lebih gemuk dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, paling besar lambungnya dan paling banyak air susunya.

Dah Baca, Sila  Komen Dan Share Ya. Jangan Lupa Sertai Group Kami Sokong Ustaz Ebit Lew. Klik Sini..
Terima Kasih

sumber : NasihatUstaz