Keutamaan Berziarah Ke Makam Rasulullah

Subhanallah, Inilah 3 Keutamaan Berziarah Ke Makam Rasulullah SAW | Sebagai umatnya, telah semestinya kita memberi penghormatan pada Rasulullah. Selain bershalawat serta mensuri tauladani akhlak beliau yang mulia,

Semua umat Islam juga disunnahkan untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan perjanjian para ulama mujtahidin. Mereka menyebutkan kalau berziarah ke makan Nabi adalah perkara yang dianjurkan dalam agama.

Barang siapa berziarah ke makam Rasulullah, jadi ia akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Lalu apa saja keutamaan berziarah ke makam Rasulullah? Berikut adalah keutamaan nya,

1. Mendapat Syafaat beliau Shallallahu alaihi wasallam

Salah satu keutamaan berziarah ke makam Rasulullah iaitu mendapat syafaat dari sang Kekasih Allah, insya Allah BIIDZNILLAH ta’ala.

Sebagaimana sabda Rasulullah: “Barang siapa yang berziarah ke makamku jadi patut baginya mendapat syafaatku”. (HR ad-Daruquthni, serta di anggap kuat oleh al al Hafidz Abdul Haq al Isybili serta al Hafidz Taqiyuddin as Subki dan al Hafidz as Suyuthi serta lain-lain)

Dalam kisah lain Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang datang kepadaku untuk menziarahiku, tidak ada keperluan lain kecuali hanya menziarahiku maka saya pasti akan menjadi pemberi syafaat baginya di hari ki4m4t. (D1riwayatkan oleh at Thabarani serta dishahihkan oleh al Hafidz Said ibn As Sakan).

2. Mendapatkan Ampunan Allah

Sesiapa yang bertaubat pada saat berziarah ke makam Rasulullah, jadi beliau akan memohon ampun atas d1ri jemaah itu pada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Q. S An Nisa: 64 yang artinya:

“Jikalau mereka ketika menganiaya dianya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasul juga memohon ampun untuk mereka, tentunya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. “(Q. S an Nisa ‘: 64).

3. Mendapat Keberkahan dalam kehidupan

Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallan iaitu manusia yang paling mulia. Keberkatan serta rahmat terang akan meliputinya. Jadi semua perbuatan yang berkaitan dengan beliau iaitu sebuah keberkatan, termasuk dengan berziarah ke makam beliau.

D1riwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya serta at Thabrani dalam al Mu’jam al Kabir dan al Ausath dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari, di suatu hari Ia datang untuk berziarah ke makam Rasulullah. Kerana demikian rindu pada Rasul Ia juga meletakkan mukanya di atas kvbur

Ketika itu muncul Marwan, ia berkata: “Apakah kamu tahu yang tengah anda lakukan? “, Lalu Abu Ayyub melihat padanya serta berkata:” Ya, saya datang pada Rasulullah dan saya tidak datang pada sebuah batu, Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam bersabda:

“Janganlah kalian menangisi agama ini bila dipegang oleh ahlinya, akan tetapi tangisilah agama ini apabila agama ini dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya”

Dah Baca, Sila  Komen Dan Share Ya. Jangan Lupa Sertai Group Kami Sokong Ustaz Ebit Lew. Klik Sini..
Terima Kasih