Kejadian luar biasa ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW mengikut catatan Empayar Sasan. 1

Kejadian luar biasa ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW mengikut catatan Empayar Sasan. 1