“Jika Kakimu Tidak Membawamu Ke Masjid, Bagaimana Mungkin Ia Akan Membawamu Ke Syurga!”

“Jika Kakimu Tidak Membawamu Ke Masjid, Bagaimana Mungkin Ia Akan Membawamu Ke Syurga!”