Hidupmu Sudah Diatur, Tugasmu Hanya Berdoa, Usaha Dan Percaya Semuanya Akan Baik Sahaja.

Hidupmu Sudah Diatur, Tugasmu Hanya Berdoa, Usaha Dan Percaya Semuanya Akan Baik Sahaja.