Harta Yang Tidak Ternilai Ialah Isteri Yang Menerima Kita Apa Adanya

Harta Yang Tidak Ternilai Ialah Isteri Yang Menerima Kita Apa Adanya