6 JENIS KELEMAHAN J1n Dan Ibl1s

SEBARKAN! Ustaz Ini Bongkar 6 Jenis Kelemahan j1n Dan 1bl1s Yang Umat Islam Harus Tahu Untuk Mengalahkan g0daannya | Baru-baru ini, saya telah pergi ke surau di Jitra Kedah,

Seorang ustaz dari pondok haji salleh telah menerangkan serba terperinci mengenai j1n. dan apa itu j1n dan kelemahan j1n.

Mari kita tengok !! Walaupun j1n dan sy4it4n mempunyai kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, akan tetapi al-Quran dengan tegas mengatakan bahawa hakikatnya sy4it4n dan tipu dayanya itu adalah lemah.

Berikut adalah beberapa contoh kelemahan j1n, di antaranya:

1. Tidak boleh mengalahkan orang-orang soleh. Bukti bahawa sy4it4n atau j1n tidak akan dapat mengalahkan orang soleh adalah perkataan sy4it4n send1ri ketika berdialog dengan Allah dalam surah al-Hijr ayat 39 –

“1bl1s berkata:” Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahawa aku ses4t, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma’siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka “. (Surah Al-Hijr 15: 39-40).

Dari ayat ini dapat difahami bahawa yang menyebabkan sy4it4n itu dapat menguasai seseorang adalah kerana perbuatan d0sanya. Ketika seseorang itu dekat dengan Allah, maka sy4it4n akan lari dan tidak akan berani mendekatinya apatah lagi menguasainya.

2. sy4it4n takut dan lari oleh sebahagian hamba Allah Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan betul serta mengukuhkan keimanannya dengan teguh, maka sy4it4n akan takut dan lari.

Hal ini terdapat pada d1ri Umar bin Khatab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmudzi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda kepada Umar: “Sesungguhnya sy4it4n sangat takut olehmu, wahai Umar” (HR. Turmudzi).

Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi sy4it4n (j1n k4f1r) juga akan takut oleh orang-orang beriman yang betul-betul dengan keimanannya. Dalam al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis berikut ini:

“Sesungguhnya orang mukminakan dapat mengawal (mengalahkan) syaithannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengawal untanya ketika perjalanan” (HR. Ahmad).

Bahkan, apabila seseorang betul-betul, dan soleh, dia boleh membawa qarinnya (penyertanya, kerana setiap manusia itu pasti disertai oleh sy4it4n (j1n k4f1r) di sebelah k1rinya dan malaikat di sebelah kanan atau sering disebut dengan qarin) masuk Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ini juga:

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:” Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang qarin (penyerta) dari j1n dan seorang qarin (penyerta) dari malaikat “. Para sahabat bertanya:”

Apakah termasuk anda juga wahai Rasulullah? “Rasulullah menjawab : “Ya termasuk saya, hanya saja Allah menolong saya sehingga j1n itu masuk Islam. Ia (j1n tadi) tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan “(HR. Muslim).

3. j1n takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukan j1n dan sy4it4n sehingga semuanya boleh bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat al-Qur’an berikut ini dalam surat Shad ayat 36-38:

“Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembvs dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya, dan (Kami tundukkan pula kepadanya) sy4it4n-sy4it4n semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan sy4it4n yang lain yang terikat dalam belenggu” (QS. Shad ayat 36-38 ).

Mukjijat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang mengatakan:

“Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setalahku” (QS Shad 38:35).

Doa Nabi Sulaiman inilah yang menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat j1n yang datang dengan melemparkan anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan:

“Dari Abu Darda berkata:” Suatu hari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bangun, tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan: “Aku berlindung kepada Allah darimu”, kemudian Rasulullah Shallallahu’ Alaihi wa Sallam juga berkata:

“Allah telah mel4knatmu” sebanyak tiga kali. Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai solat, kami bertanya:

“Wahai Rasulullah, kami mendengar anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelum ini. Kami juga melihat anda membukakan kedua-dua tangan anda”.

Rasulullah menjawab: “Baru 1bl1s, musvh Allah datang membawa anak panah api untuk dipasang di muka saya, lalu aku berkata:” Aku berlindung kepada Allah darimu “sebanyak tiga kali, kemudian saya juga berkata:”

Allah telah mel4knatmu dengan l4knat yang sempurna “sebanyak tiga kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya.

Seandainya saya tidak ingat doa saudara kami, Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah “(HR. Muslim).

4. j1n atau sy4it4n tidak dapat menyerupai Rasulullah sy4it4n dan j1n tidak dapat menyerupai bentuk dan muka Rasulullah saw.

Oleh kerana itu, apabila seseorang bermimi melihat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, maka ia sungguh telah melihatnya. Dalam hadis sahih dikatakan:

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:” Sesiapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, kerana sy4it4n tidak dapat menyerupaiku “(HR. Muslim).

5. j1n dan sy4it4n tidak boleh melewati batas-batas tertentu di langit Sekalipun j1n dan sy4it4n mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat,

Akan tetapi mereka tidak akan dapat melepasi batas-batas yang telah ditetapkan yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Kerana apabila mereka berani melaluinya, maka mereka akan binasa dan hancur.

Kerana itu pula, j1n tidak dapat mengetahui dan mencuri maklumat dari langit sehingga apa yang dibisikkannya ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Untuk lebih jelasnya akan hal ini, dapat dilihat dalam surah al-Rahman ayat 33-35).

6. j1n tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:” Tutuplah pintu-pintu, dan sebutlah nama Allah (ketika menutupnya), kerana sy4it4n tidak akan membuka pintu yang sudah dikunci dengan menyebut nama Allah.

Tutup jugalah tempat air minum (qirab dalam bahasa Arab adalah tempat menyimpan air minum yang diperbuat dari kuit bin4t4ng) dan bekas-bekas kamu (untuk masa sekarang seperti almari, bupet, peti sejuk dan lain),

Sambil menyebut nama Allah, meskipun kamu hanya menyimpan sesuatu di dalamnya dan (ketika hendak tidur), m4tikanlah lampu-lampu kalian “(HR. Muslim).

Dah Baca, Sila  Komen Dan Share Ya. Jangan Lupa Sertai Group Kami Sokong Ustaz Ebit Lew. Klik Sini..
Terima Kasih

sumber : NasihatMedia